Ravnevænget 6 4622 Havdrup
60 77 20 97

Referencer

Der er gennem de seneste år udført en lang række af opgaver for private, andels-/ejerboligforeninger og kommuner, forsikringsselskaber & virksomheder. Nedenfor er et lille udpluk af referencer:

AB Herlev Stationspark, Blok 3, 4 og 5

Kunde: AB Herlev Stationspark
Adresse:Toggangen 9-17, 22-30 og 32A-38
Arkitekt: John Bergelin A/S
Hovedentreprise: Reparation og udskiftning af betontrapper/-indgangstrin og udskiftning af sokkelpuds på 3 blokke og renovering af betonaltan.

Saxtorpsvej – Valby

Kunde: Privatkunde
Familien Strande Mogensen
Adresse:Saxtorpsvej 4, 2500 Valby
Opgave: Diverse opmåling/tegningsudfærdigelse til myndighedsansøgning og facadeafrensning/facaderenovering ved oppudsning.

Saxtorpsvej – Valby

Kunde: Privatkunde Familien Bunnage
Adresse:Saxtorpsvej 24, 2500 Valby
Opgave: Facadereparation og udførelse af armeringspuds på facader.

Flynderupgård

Kunde: Helsingør Kommune
Adresse: Agnetevej 9, 3060 Espergærde
Opgave: Diverse murerarbejder i forbindelse med ombygning af “Spisehuset”.

AB Sneppebo

Kunde: Andelsboligforeningen AB Sneppebo
Adresse: Sneppevej 2-12, Frederikssundsvej 59-61
Opgave: Reparation af underfacade på gadeside, betontrapper på gårdside og flisearbejder i baderum.

Ravnevænget 11

Kunde: Privatkunde – Familien Larsen
Adresse: Ravnevænget 11, 4622 Havdrup
Opgave: Oppudsning af facader og garage, udførelse af nye murafdækninger, etablering af nyt tag i bølgeeternit, nye zinktagrender, efterisolering samt udførelse af ny gavlbeklædning i Hardieplank.

Webersgade – “Kartoffelrækkerne”

Kunde: Privatkunde – Familien Hulvej
Adresse: Webersgade 34, 2100 København Ø
Opgave: Omfugning af “Kartoffelrækkehus” i hydraulisk mørtel..

Blåmunkevej 1

Kunde: Dan-Ejendomme
Adresse: Blåmunkevej 1, 2200 København NV
Opgave: Oppudsning af sokkel – forinden eftergang for revner..

Udkradsnings- og omfugningsopgave i Gentofte

Kunde: Privatkunde – Familien Lisberg
Adresse: Mosebuen 29, 2820 Gentofte
Opgave: Omfugning af murermestervilla med hydraulisk mørtel, herunder facadereparation, stenudskiftning.

Fugtsikring af kælder, Gentofte

Kunde: Privatkunde – Familien Hansen
Adresse: Hans Jensens Vej 23, 2820 Gentofte
Opgave: Fugtsikring af kældervægge, afrensning, antisulfatbehandling og pudsbehandling med 2x Vandex BB75.

Nye skorstene, Roskilde

Kunde: Privatkunde – Fru Andersen
Adresse: Svendsvej 8, 4000 Roskilde
Opgave: Opmuring af 2 stk nye skorstene – nedtagning og bortskaffelse af de gamle.

Etablering af åbning i bærende væg, Vesterbro

Kunde: Privatkunde – Hr, Holm Kristensen
Adresse: Dannevirkegade 19, 1.tv., København V.
Opgave: Udførelse af jokkeafstivning, godkendelse med Københavns kommune, nedtagning af vægdele og udførelse af bærende bjælke-/søjlekonstruktion.

Hullukninger omkring rør – FN-Byen

Kunde: LH Rørbyg A/S
Adresse: FN-Byen, København Ø
Opgave: Diverse hullukning/brandsikring omkring rørgennemføringer,